AVISO LEGAL

Y Política de Privacidad.

1. INFORMACIÓ A l'USUARI

MAQUINANT TEATRE COOP. V, com a Responsable del Tractament, l'informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.

Aquesta Política s'aplica al tractament de dades personals recollits per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. En aquesta pàgina Web no es recollirà ni es tindrà accés a cap dada personal .

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES:

Denominació Social: MAQUINANT TEATRE COOP V.
Domicili: C/Humanista Furió 1, pta 7 46022. València, Espanya.
NIF: F98817984
Correu: info@maquinant.com


 3. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromeses amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seues dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 Legalitat: Només recopilarem les seues Dades personals per a fins específics, explícits i legítims necessaris per al funcionament de MAQUINANT TEATRE COOP. V
 Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.
 Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seues dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
 Precisió: Mantindrem les seues dades personals exactes i actualitzats.
 Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seues dades no patisquen danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seua pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedisca o rectifique les seues dades quan ho considere oportú. A través d'enviament de la seua sol·licitud a info@maquinant.com o maquinant@hotmail.es
 Conservació: Conservem les seues dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s'han recopilat.
 Tercers: No es fan transferència de dades personals a tercers.
 Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

 Dades de caràcter identificatiu de treballadors o proveïdors per al funcionament normal de la cooperativa.

 5. LEGITIMITAT

D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seues dades personals podran tractar-se sempre que:

 Ens ha donat el seu consentiment a l'efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 Per requeriment legal.
 Per es necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vosté i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades no seran comunicats a cap relacionades amb MAQUINANT TEATRE COOP V.   

MQT no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seues dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

 Accedir a les seues dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del RGPD.
 Rectificar les seues dades personals que siguen inexactes o estiguen incomplets d'acord amb l'Article 16 del RGPD.
 Suprimir les seues dades personals d'acord amb l'Article 17 del RGPD.
 Limitar el tractament de les seues dades personals d'acord amb l'Article 18 del RGPD.
 Sol·licitar la portabilitat de les seues dades d'acord amb l'Article 20 del RGPD.
 Oposar-se al tractament de les seues dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@maquinant.com
També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.