LA LLAVORETA|ESPAI MAQUINANT

Espai de creació oberta i residència de MQT

Paral∙lelament a la producció teatral pròpia, MaQuinant Teatre exerceix una tasca de dinamització cultural a través de la gestió del ESPAI MAQUINANT|LA LLAVORETA.Aquest projecte sorgeix de la necessitat de generar un espai de creació, recerca i trobada

entre artistes en la ciutat de València. 

Des del seu origen, MaQuinant Teatre ha organitzat múltiples esdeveniments amb altres artistes com: exposicions, recitals, tallers monogràfics , mostra de treballs escènics en procés i acabats. Anualment organitza , junt amb la companyia Perros Daneses, el Festival de Teatre " Llavoreta Viva" .

Dins de la vocació de col∙laboració amb els artistes que comencen la seva carrera, MQT atorga una beca anual de residència de creació a La Llavoreta Espai Creatiu i un acompanyament en el procés creatiu , de promoció i distribució d'un primer espectacle .

 

Mes informació en fb: la llavoreta espai creatiu. 
Direcció: Carrer Orihuela, 14. Valencia.